Jakie rękawice do pracy pod napięciem?

Jakie rękawice do pracy pod napięciem?

Rękawice ochronne są niezbędne przy wykonywaniu wielu prac. Jednymi z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych są rękawice elektroizolacyjne, które służą do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznych. Według obowiązujących norm takie rękawice mogą być stosowane przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. Przy wyższych wartościach rękawice robocze mogą być stosowane jedynie jako uzupełnienie innych zabezpieczeń. Jakie są podstawowe rodzaje rękawic elektroizolacyjnych?

Rękawice izolacyjne lub kompozytowe

Pierwszym kryterium podziału tego typu rękawic jest ich przeznaczenie. W tym przypadku rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane w dwóch przypadkach:

  • łącznie z ochronnymi rękawicami skórzanymi, które zapewniają ochronę przed czynnikami mechanicznymi (w takim przypadku rękawice noszą nazwę rękawic izolacyjnych)
  • samodzielnie – jako rękawice zapewniające ochronę zarówno przed porażeniem prądem, jak i przed różnorodnymi czynnikami mechanicznymi (w takim przypadku są to rękawice kompozytowe)

Innym rodzajem rękawic są rękawice kompozytowe długie, które zapewniają ochronę całego ramienia. Wszystkie rodzaje rękawic posiada w swojej ofercie każdy dobry sklep BHP.

Klasa rękawic elektroizolacyjnych

Rękawice elektroizolacyjne dzielą się także ze względu na swoją klasę i odpowiadającą im wartość napięcia (przemiennego lub stałego). W tym przypadku wyróżnia się następujące klasy rękawic:

  • rękawice o klasie 00 (napięcie przemienne 2,5 kV oraz napięcie stałe 4 kV)
  • rękawice o klasie O (napięcie przemienne 5 kV oraz napięcie stałe 10 kV)
  • rękawice o klasie 1 (napięcie przemienne 10 kV oraz napięcie stałe 20 kV)
  • rękawice o klasie 2 (napięcie przemienne 20 kV oraz napięcie stałe 30 kV)
  • rękawice o klasie 3 (napięcie przemienne 30 kV oraz napięcie stałe 40 kV)
  • rękawice o klasie 4 (napięcie przemienne 40 kV oraz napięcie stałe 60 kV)

I co warte podkreślenia – rękawice kompozytowe są dostępne jedynie w klasie 00, 0 oraz 1, natomiast rękawice kompozytowe długie można dostać jedynie w klasach 1, 2 oraz 3. Rękawice elektroizolacyjne są niezwykle ważne podczas wszelkich prac z prądem. Dlatego też tak istotne jest to, aby dobrać je w odpowiedni sposób.