Przeciwdziałanie mobbingowi – szkolenia dla pracowników

Przeciwdziałanie mobbingowi - szkolenia dla pracowników

Przeciwdziałanie mobbingowi jest niezmiernie ważne. Jest to termin określający prześladowanie, zastraszanie, uporczywe nękanie i odnosi się do podobnych działań w miejscu pracy. Może tu chodzić o przemoc psychiczną wobec podwładnych lub wobec współpracownika w miejscu pracy.

Z tego względu odbywają się przeróżne szkolenia dla pracowników, których celem jest wskazanie im zachowań uznawanych za przejawy mobbingu – tak, by umieli je rozpoznawać i umiejętnie na nie reagować. Co jeszcze daje takie szkolenie? Gdzie można je odbyć?

Czym jest mobbing?

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu powinno być jednym z ważnych celów każdej firmy. Warto nauczyć pracowników właściwego zachowania w miejscu pracy, by umieli reagować odpowiednio na przejawy nieodpowiednich zachowań i wspólnie nauczyli się dbać o zdrowe relacje w miejscu pracy. Szeroka wiedza na temat mobbingu, jego skutków i przejawów jest w tym wypadku kluczowa. Na szczęście istnieją specjalne szkolenia dla pracowników, które podobną wiedzę przekazują. 

Szkolenie dla pracowników firm i instytucji

Platforma szkoleniowa uczy czym jest mobbing, jakie są przejawy mobbingu, jego typy i przebieg. Mobbing szkolenie zawiera wiele cennych informacji, jak również scenki, rady i ćwiczenia utrwalające prawidłowe postawy. Po zakończeniu szkolenia pracownicy mogą liczyć na certyfikat, który będzie potwierdzał ich umiejętności. Szkolenie kierowane jest do wszystkich firm, które pragną zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Jest dostępne w dwóch wersjach – fabularnej oraz infograficznej.